#JagÄrNågon

Alla känner någon med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Under #JagÄrNågon låter vi personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa berätta sin historia.