Bli medlem och stöd forskningen för psykisk hälsa.

Ett medlemskap i Fonden för Psykisk Hälsa kostar 200 kronor per år men du kan också välja att bli ständig medlem genom en engångsavgift på 3000 kronor. 

För filantropiska och ideella föreningar kostar ett medlemskap 500 kronor per år och samma engångsavgift på 3000 kronor för ett ständigt medlemskap.

För att bli medlem fyll i nedanstående uppgifter samt betala in medlemsavgiften på Plusgiro 90 07 50-1 eller Bankgiro 900-7501. Vänligen betala in avgiften själv på ett av de angivna konton. 

För att minska administrativ tid skickar Fonden för Psykisk Hälsa inte inbetalningskort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Medlemskap
GDPR