Minnesgåva depression

Hedra någon i din närhet som har gått bort

Depression – en minnesgåva är ett fint sätt att ta farväl

Runt fem procent av befolkningen lider av depression vid varje given tidpunkt, vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Sjukdomen är också förknippad med en mångdubblad självmordsrisk och räknas av världshälsoorganisationen WHO som ett av de största globala hoten mot folkhälsan.

Tack vare forskning finns redan idag effektiva behandlingar mot depression, men mycket mer forskning krävs för att minska sjukdomsbördan och rädda liv.

Att ge en minnesgåva till forskningen är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort, samtidigt som du bidrar till framtiden och att rädda liv.

Vi är Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning. Vi har stöttat forskningen sedan 1993 och har 90-konto.

Vi ser till att minnesgåvan kommer rätt

Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrå eller anhörig. För att minnesgåvan ska hinna fram i tid behöver informationen vara hos oss tillhanda minst 4 dagar före begravningen.

Din gåva gör stor skillnad. På vår forskningssida kan du läsa mer om våra stipendiater och vårt vetenskapliga råd, som fördelar stipendierna.

Belopp
Får inte vara tomt Felaktigt ifyllt
Ansök om skattereduktion

*Skattereduktion för gåvor
För att få skattereduktion för gåvor krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. Skattereduktionen redovisas i din inkomstdeklaration för året som du har lämnat gåvan.