Sök forskningsmedel

Ansök om forskningsmedel

Fonden för Psykisk Hälsa stödjer psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning i Sverige. Varje år delar vi ut forskningsmedel till registrerade doktorander som har genomfört sin halvtidskontroll och till postdoktorala forskare inom fem år från disputation. Forskningsmedel delas maximalt ut tre gånger till en och samma sökande. Vid ansökan om fortsättningsanslag ska framsteg sedan tidigare ansökan specificeras i ansökan. Vi delar inte ut forskningsmedel till privatpersoner, företag eller organisationer. Bedömning av inkomna ansökningar görs av fondens vetenskapliga råd.

Observera att du kan söka medel för all forskning inom psykiatri och psykologi men vi har även särskilda utlysningar varje år som riktar sig inom specifika områden.

Särskilda utlysningar 2023:

Suicidforskning
Varje år samarbetar vi med Suicide Zero som avsätter riktade medel till unga forskare som är verksamma inom suicidforskning och suicidprevention. För att söka medel för detta gäller samma ansökningsförfarande, märk bara din ansökan med Suicidforskning.

Barn och ungdomars psykiska hälsa
I år samarbetar vi också med Stiftelsen Frimurarna Barnhuset i Stockholm (SFBS) rörande problemställningar relaterade till barn och ungdomarmed psykisk ohälsa. För att söka medel för detta gäller samma ansökningsförfarande, märk bara din ansökan med Barn och ungdomars psykiska hälsa.

Ansökan, inklusive bilagor, ska skickas in som en sammanlagd PDF. Ansökningar som inte följer anvisningarna behandlas inte. Skicka din ansökan till: info@fondenpsykiskhalsa.se

Sista datum att söka forskningsanslag är 10 december 2023!