Minnesgåva ADHD

Hedra någon i din närhet som har gått bort

ADHD och ADD – en minnesgåva är ett fint sätt att ta farväl

ADHD och ADD är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som förutom svårigheter i vardagen innebär ökad risk att drabbas av allt från olyckor till beroendesjukdomar. Suicidrisken vid ADHD är mångfaldigt högre än befolkningen i övrigt [1] och människor med ADHD lever i genomsnitt 8 till 13 år kortare än de utan diagnosen.[2]

Vi behöver mer forskning för att hitta nya behandlingar och insatser som gör det lättare att leva med ADHD och ADD. På så vis kan vi öka både livskvalitet och förlänga livet.

Att ge en minnesgåva till forskningen är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort, samtidigt som du bidrar till framtiden och att rädda liv.

Vi är Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning. Vi har stöttat forskningen sedan 1993 och har 90-konto.

Vi ser till att minnesgåvan kommer rätt

Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrå eller anhörig. För att minnesgåvan ska hinna fram i tid behöver informationen vara hos oss tillhanda minst 4 dagar före begravningen.

Din gåva gör stor skillnad. På vår forskningssida kan du läsa mer om våra stipendiater och vårt vetenskapliga råd, som fördelar stipendierna.

Belopp
Får inte vara tomt Felaktigt ifyllt
Ansök om skattereduktion

*Skattereduktion för gåvor
För att få skattereduktion för gåvor krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. Skattereduktionen redovisas i din inkomstdeklaration för året som du har lämnat gåvan.

[1] Socialstyrelsen. Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd: Kartläggning och
analys [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019

[2] Barkley, Russell A., and Mariellen Fischer. ”Hyperactive child syndrome and estimated life expectancy at young adult follow-up: the role of ADHD persistence and other potential predictors.” Journal of Attention Disorders 23.9 (2019): 907-923.