Forskning

Dagens forskning är morgondagens vård

Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykisk hälsa

Psykiatrisk och psykologisk forskning är underfinansierad – med hjälp av din gåva stöttar vi ledande svensk forskning. Fonden för Psykisk Hälsa är Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykisk hälsa och har funnits sedan 1993. Vi har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vi är medlemmar i Giva Sverige. Stöd vår kamp för mer forskning!

Därför behövs mer forskning

Mikael Landen vill hitta orsakerna till bipolär sjukdom

Mikael Landen forskar inom psykiatri med ett särskilt fokus på affektiva sjukdomar och biologiska mekanismer.

Ätstörningar behöver prioriteras högre inom forskningen

Ätstörningar har länge varit ett underprioriterat område inom forskningen. Lisa Dinklers banbrytande forskning ger hopp om bättre förståelse och nya behandlingar.

Behandlingar mot ångest behöver nå fler

Forskningen på ångestsyndrom har varit framgångsrik och redan idag finns effektiva behandlingar. Genom att forska på nya sätt att tillgängliggöra dessa kan fler få hjälp, menar forskaren Christian Rück.

Det behövs bättre behandlingar och mer kunskap om schizofreni

När Åsa Konradsson Geuken var 14 år gammal insjuknande hennes bror i schizofreni och hela hennes värld rasade samman.

Är du forskare?

Sök forskningsmedel till ditt forskningsprojekt!

Så går det till

Genom att stödja forskning räddar du liv. Så här går det till när din gåva blir till forskning.

1. Ansökan

Forskare ansöker om stipendier en gång om året och kan söka medel för all forskning inom psykiatri och psykologi, men vi har även särskilda utlysningar som riktar sig inom specifika områden såsom suicidforskning och forskning på barn och ungdomars psykiska hälsa.

2. Bedömning

Bedömning av ansökningarna görs av vårt vetenskapliga råd, som består av ledande svenska psykiatriforskare. De arbetar ideellt med att utvärdera inkomna ansökningar och representerar olika psykiatriska specialistområden.

Bo Runeson

Professor

Karolinska Institutet

Ata Ghaderi

Professor

Karolinska Institutet

Johan Franck

Professor

Karolinska Institutet

Lisa Ekselius

Professor

Uppsala Universitet

Eva Serlachius

Professor

Lunds Universitet

Gerhard Andersson

Professor

Linköpings Universitet

Elisabet Jerlhag Holm

Professor

Göteborgs universitet

3. Utdelning

När rådet har utvärderat ansökningarna väljer de ut de mest lovande forskningsprojekten, så att dina pengar gör störst nytta. Medel delas maximalt ut tre gånger till samma sökande. Vid ansökan om nya anslag ska framsteg sedan tidigare ansökan specificeras.

4. Forskning

Forskningen genomförs sedan. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter där forskarna anger att forskningen möjliggjorts av din gåva. Du kan själv söka på fondens namn i vetenskapliga databaser för att se vilka studier vi har stöttat, du kan även se stipendiaterna på vår stipendiatsida.