Advisory board

Vårt advisory board stöttar Fonden för Psykisk Hälsa med sin kunskap.

Vårt advisory board består av experter som vill hjälpa oss att bidra till forskningen och öka kunskapen om psykiska sjuksomar och funktionsnedsättningar.

Maria Larsson, överläkare och specialist i psykiatri, ordförande Svenska psykiatriska föreningen.

Michael Wahlgren, grundare Pineberry, ett av Sveriges ledande företag inom datadriven digital marknadsföring.

Tomas Jäll, Yellowee AB

Tomas Jäll, senior digital designer och grundare Yellowee.