Ge en aktiegåva till Fonden för psykisk hälsa

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning direkt till Fonden för psykisk hälsa?

Eftersom du inte betalar vinstskatt när du skänker pengar till Fonden för psykisk hälsa så ökar därför värdet med 43 procent för oss som ideell organisation. Det enda du behöver göra är att fylla i blanketten Anmälan om rättighetshavare och kontakta sin bank. Blanketten ska vara banken tillhanda senast en vecka innan bolagsstämman.

Gör såhär:

  • Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill skänka hela aktieutdelningen.
  • Du måste avsäga dig rätten innan bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek.
  • Hur du sedan ska agera beror på om du har värdepapperskonto (vp-konto) eller depå, vilket framgår i bankens kontrolluppgift eller årsbesked. Har du ett vp-konto ändrar du mottagare av utdelningen i blanketten.
  • Anmälan om Rättighetshavare – Kontakta sedan din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Har du en depå i en bank (eller fondkommissionär) ska du fråga banken hur du ska göra. Är du kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att skänka utdelningen direkt via ”din sida” på nätmäklarens webbplats.
  • Spara bekräftelse på gåvan till deklarationen – Du bör förklara gåvan i deklarationen under ”särskilda upplysningar”. Mer information hittar du på aktiegavan.se. För att gåvan ska bli skattefri, måste du föra över rätten till utdelning från dig till Fonden för psykisk hälsa minst en vecka innan bolagsstämman. Om du har aktierna registrerade på ett VP konto, fyller du i blanketten Anmälan om rättighetshavare och lämnar till din bank/ kapitalförvaltare .