Ge en snabbgåva till stöd för forskningen.
Du kan också hedra minnet av någon som gått bort med en minnesgåva.

Får inte vara tomt Felaktigt ifyllt

Fler sätt att ge stöd

Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykisk hälsa

Psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning är underfinansierad – med hjälp av din gåva stöttar vi ledande svensk forskning.

Möt våra ambassadörer