Simon Kyaga

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet. Efter att ha mött flera patienter i sitt arbete med en exceptionell kreativ begåvning blev han allt mer intresserad av den gamla myten om en nära relation mellan genialitet och galenskap. Tillsammans med sina forskarkollegor presenterade han 2014 världens största studie på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom, vilket bidrog till stor uppmärksamhet även internationellt.