Minnesgåva autism

Hedra någon i din närhet som har gått bort

Autism – en minnesgåva är ett fint sätt att ta farväl

Människor med autism lever i genomsnitt 16 år kortare än befolkningen i övrigt.[1] En av förklaringarna är tyvärr att självmordsrisken är förhöjd, men även risken för förtida död i kroppssjukdomar som lunginflammation är högre, vilket bidrar till att förkorta livet hos människor med autism.[2]

Detta är oacceptabelt. Med mer forskning kan vi göra det lättare att leva med autism – och se till att människor med autism lever lika länge som alla andra.

Att ge en minnesgåva till forskningen är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort, samtidigt som du bidrar till framtiden och att rädda liv.

Vi är Sveriges enda renodlade forskningsfond för psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning. Vi har stöttat forskningen sedan 1993 och har 90-konto.

Vi ser till att minnesgåvan kommer rätt

Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrå eller anhörig. För att minnesgåvan ska hinna fram i tid behöver informationen vara hos oss tillhanda minst 4 dagar före begravningen.

Din gåva gör stor skillnad. På vår forskningssida kan du läsa mer om våra stipendiater och vårt vetenskapliga råd, som fördelar stipendierna.

Belopp
Får inte vara tomt Felaktigt ifyllt
Ansök om skattereduktion

*Skattereduktion för gåvor
För att få skattereduktion för gåvor krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. Skattereduktionen redovisas i din inkomstdeklaration för året som du har lämnat gåvan.

[1] Hirvikoski, Tatja, et al. ”Premature mortality in autism spectrum disorder.” The British Journal of Psychiatry 208.3 (2016): 232-238.

[2] Hirvikoski, T., et al. ”Individual risk and familial liability for suicide attempt and suicide in autism: a population-based study.” Psychological medicine 50.9 (2020): 1463-1474.