Minnesgåva

Ge en minnesgåva för hedra någon i din närhet som har gått bort

En minnesgåva är ett fint sätt att ta farväl

Att ge en minnesgåva är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort och samtidigt bidra till framtiden och att rädda liv. OBS! För att minnesgåvan ska hinna fram i tid behöver informationen vara hos oss tillhanda minst 4 dagar före begravningen.

Belopp
Ansök om skattereduktion

*Skattereduktion för gåvor
För att få skattereduktion för gåvor krävs att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Skattereduktionen är på 25 procent av dina totala gåvor under ett kalenderår och du kan få max 3 000 kronor i skattereduktion, vilket motsvarar 12 000 kronor i gåvor. Skattereduktionen redovisas i din inkomstdeklaration för året som du har lämnat gåvan.