Minnesgåva Psykisk hälsa

Ge en minnesgåva för att hedra någon som har gått bort

En minnesgåva är ett fint sätt att ta farväl

Att ge en minnesgåva är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort och samtidigt bidra till framtiden och att rädda liv.  

Vi på Fonden för Psykisk Hälsa har stöttat psykiatrisk forskning sedan 1993 och har 90-konto.

Vi ser till att minnesgåvan kommer rätt

Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrå eller anhörig. För att minnesgåvan ska hinna fram i tid behöver informationen vara hos oss tillhanda minst 4 dagar före begravningen.

Din gåva gör stor skillnad. På vår forskningssida kan du läsa mer om våra stipendiater och vårt vetenskapliga råd, som fördelar stipendierna.

Belopp
Får inte vara tomt Felaktigt ifyllt

OBS! Stäng INTE denna sida förrän betalningen är genomförd och du ser ditt kvitto.