Testamente

Att testamentera till Fonden för Psykisk Hälsa innebär att ge en gåva till livet och till framtiden.

Visa din omsorg i ett testamente
Genom att skriva ett testamente visar du hur du vill att din kvarlåtenskap skall fördelas. Ett testamente är en trygghet för dina anhöriga –det gör att de kan känna till och respektera din sista vilja. Du kan själv bestämma vem eller vilka som ska få ta del av dina tillgångar med visst undantag för bröstarvingar det vill säga barn och barnbarn. Saknas testamente bestämmer lagen hur din kvarlåtenskap fördelas. Har du inga nära släktingar tillfaller dina tillgångar Allmänna Arvsfonden.

Bra att veta om testamenten

Fonden för Psykisk Hälsa kan genom testamente ta emot tillexempel kontanta belopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lösegendom. Fonden för Psykisk Hälsa är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela gåvan oavkortat går till fonden. Om du väljer Fonden för Psykisk Hälsa, ange då vårt organisationsnummer 802017-5504.

Du väljer till vad och hur mycket
Du kan välja att testamentera hela eller del av kvarlåtenskapen. Du kan även testamentera ett visst belopp eller specifika tillgångar i form av legat, exempelvis ett föremål, en fastighet eller värdepapper. Du har rätt att testamentera till vem eller vad du vill. Undantaget är bröstarvingars rätt att begära sin laglott.

Testamentet talar om Din vilja
Att skriva ett testamente är enda sättet att tala om hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Se till att det bir så som du vill ha det. Om du funderar på att skriva ett testamente, skriv det nu! Många skjuter upp saken i onödan. Du kan alltid ändra dig. Riv i så fall det gamla testamentet och skriv ett nytt. Man kan också i det nya testamentet skriva ”Detta testamente ersätter tidigare upprättade testamenten”.

Måste jag anlita juridisk hjälp vid upprättande av testamente?
Nej, lagen ställer inga krav på vem som upprättar testamentet. Ett testamente måste dock uppfylla vissa formkrav. Att låta en juridisk sakkunnig på bank eller en advokat titta på testamentet är därför ett gott råd. På så sätt kan du känna dig trygg att din sista önskan verkligen blir uppfylld så som du tänkt dig. 

Var ska jag förvara mitt testamente? 
Någon registrering av testamentet hos myndighet behövs ej men det är viktigt att originalet av testamentet förvaras säkert, gärna i bankfack, så att det inte kommer i orätta händer och förstörs efter dödsfallet. Berättaför dina anhöriga att du skrivit ett testamente och att du har ett bankfack. Ha gärna en eller flera kopior i bostaden men observera att det bara är det underskrivna och bevittnade originalet som gäller. Du kan upprätta flera likadana original om du är orolig för att testamentet försvinner. Samtliga original måste dock vara undertecknade, bevittnade och ha samma datering. Du kan även skicka en kopia till: Fonden för Psykisk Hälsa, S:t Eriksgatan 44, 112 34 Stockholm, om du vill vara säker på att det inte ska komma bort.  

Att testamentera till Fonden för Psykisk Hälsa innebär att ge en gåva till livet och till framtiden. Med ökad kunskap och forskning ökar möjligheten till ett längre och bättre liv för alla som lever med psykisksjukdom och funktionsnedsättning.