Pebbles Karlsson Ambrose

Pebbles Karlsson Ambrose är författare och krönikör som tidigare jobbat med reklam och PR innan hon insjuknade i en psykossjukdom. Förutom att skriva böcker föreläser hon och medverkar ofta i media för att berätta och sprida kunskap om psykisk sjukdom. Boken Vid vansinnets rand bygger på hennes blogg på 1177 Vårdguiden och tidningen Vårdfokus där hon skriver om sin vardag och hur det är att leva med en psykossjukdom. 2016 tilldelades även Pebbles Fonden för Psykisk Hälsas stora fördomspris för att hon med stort mod och personligt engagemang har arbetat mot fördomar om psykisk sjukdom!