Dagens forskning är morgondagens vård

Fonden för Psykisk Hälsa samlar in medel till psykiatrisk, psykologisk och suicidpreventiv forskning i Sverige.

Vetenskapliga rådet

Bo Runeson

Professor

Karolinska Institutet

Lars Jacobsson

Professor

Umeå Universitet

Ata Ghaderi

Professor

Karolinska Institutet

Johan Franck

Professor

Karolinska Institutet

Lisa Ekselius

Professor

Uppsala Universitet

Eva Serlachius

Professor

Lunds Universitet

Gerhard Andersson

Professor

Linköpings Universitet