Martin Schalling och Svante Nyberg

Svante Nyberg fondens nya ordförande

Under gårdagens årsmöte valde fonden ny ordförande, efter att professor Martin Schalling (t.v.) meddelat att han lämnar posten efter tio år. Martin kommer att vara kvar som ordinarie styrelseledamot under ett år. Vi välkomnar Svante Nyberg (t.h.) – psykiatriker med över trettio års erfarenhet – som ny ordförande, samt psykologen Kim Einhorn som valdes in som ny ordinarie styrelseledamot!

Styrelseledamoten Peter Fredell valdes som vice ordförande. Årsmötesprotokollet publiceras inom kort bland våra styrdokument.

Alla på fonden vill rikta ett varmt tack till både Martin Schalling och avgående styrelseledamot Urban Pettersson Bargo för era ovärderliga insatser för fonden!