Tove Mogren

STYRELSELEDAMOT

Tove är överläkare i psykiatri och doktorand. Hon är också ordförande för programutskottet i Fonden för Psykisk Hälsa.