Nina Erixon-Lindroth

STYRELSELEDAMOT

Nina är forskare och jobbar som klinisk sakkunnig på Läkemedelsverket. Hon disputerade 2007 med sin avhandling om PET-studier av dopaminsystemet i relation till kognitiva funktioner. Nina är också illustratör och har givit ut barnböcker om medicin och sjukdomar.