Martin Schalling

STYRELSELEDAMOT

Martin är professor vid Karolinska Institutet och forskar om bakomliggande orsaker till psykiska sjukdomar och behandlingar. Han har en läkarexamen och har varit verksam som ordförande och ledamot i flera akademiska och filantropiska organisationer.