Lennart Wetterberg

Hedersledamot

Lennart är psykiater och professor i psykiatri och grundade 1993 Psykiatrifonden, som idag är Fonden för Psykisk Hälsa. Lennart har forskat sedan mitten av 1960-talet och studerat allt från akut intermittent porfyri till aids, demens, schizofreni och bipolär sjukdom. Han har haft professurer i Sverige, USA och Norge, varit överläkare på Sankt Görans psykiatriska klinik, utsetts till medlem av Nobelförsamlingen för Nobelpriset i fysiologi eller medicin, tilldelats Karolinska institutets pedagogiska pris 1991 och skrivit flera böcker om psykiatri.