Eva Wedberg

KASSÖR

Eva är civilekonom och arbetar som ekonomichef på Suicide Zero. Hon har själv upplevt psykisk ohälsa och självmord i sin närhet och har haft ett mångårigt engagemang kring dessa frågor. Sedan några år tillbaka är Eva också representant i styrelsen för Suicide Zero.