Eva Serlachius

STYRELSELEDAMOT

Eva är professor i barn- och ungdomspsykiatri och projektledare för Innovations in pediatric mental health vid Lunds universitet.