Eva Serlachius

STYRELSELEDAMOT

Eva är professor i barn och ungdomspsykiatri och projektledare för Innovations in pediatric mental health vid Lunds universitet.